Onderhoudsprojecten

Stichting MTB Lelystad is verantwoordelijk voor het onderhoud van de Lelystadse MTB route(s) en werkt samen met de terreineigenaren en andere gebruikers (ruiters) van de bossen aan verbeteringen en zonodig verlegging van de route. Op deze pagina vind je meer informatie over huidige en toekomstige projecten waarmee we de Lelystadse route(s) nog fraaier gaan maken.

Actuele projecten

In het Paardenbos / Overijsselse hout wordt momenteel de track met beschikbaar gestelde grond van de Gemeente Lelystad in fases opgehoogd. Er zijn in 2022 reeds diverse bochten opgehoogd en in een kom gelegd en er is een begin gemaakt met de aanleg van diverse bulten en pumptracks. De werkzaamheden zullen begin 2023 door een andere aannemer worden hervat.

In samenwerking met Gemeente Lelystad en Stichting Paardenplatform Lelystad is er gekeken naar verbeteringen van de routes door het Jagersbos en het Oostrandbos. Door de MTB track wat te verleggen ontstaat er meer ruimte voor de ruiterroutes en zullen MTB-ers en paarden elkaar minder tegenkomen of paden hoeven te delen. In het Jagersbos hebben inmiddels de eerste werkzaamheden plaatsgevonden en zal de nieuwe track begin 2023 in de route worden opgenomen. In het Oostrandbos zullen de laatste delen van de houten hindernissen nog worden verwijderd. Deze waren niet conform onze huidige maatstaven aangelegd en kunnen gevaar opleveren voor gebruikers. In 2023 zullen de tracks in het Oostrandbos worden verlegd en aangepast. Tevens zullen er nieuwe tracks door de bossen worden aangelegd om heen-en-weer MTB verkeer over dezelfde track te voorkomen.

In het Zuigerplasbos wordt groot onderhoud gepleegd zodat niet overal gereden kan worden (afsluiting) en is de track her en der ook beschadigd. In 2023 zullen herstelwerkzaamheden gaan plaatsvinden en gaan we ook met granulaat en north shores aan de gang.

Geplande projecten

In samenwerking met Stichting Belevenissenbos is er gekeken naar een alternatieve route voor de track die nu nog dwars door het Belevenissenbos tussen de twee hekovergangen loopt. Door de track naar de buitenkant van dit gebied te verleggen, kunnen we gebruik maken van de aanwezige hoogteverschillen en vermijden we het natte gedeelte en gevaarlijke situaties met de paarden in en gebruikers van het Belevenissenbos. Hiervoor zal er wel een nieuwe brug nodig zijn en daarom wordt dit idee tot 2024 in de ijskast gezet.

In het Gelderse Hout is Staatsbosbeheer vanaf het najaar van 2022 druk bezig zijn met houtkap. Daardoor is de track door het Gelderse Hout gedeeltelijk minder toegankelijk en het is niet onwaarschijnlijk dat de track daar tijdelijk volledig afgesloten moet gaan worden. Dat geeft ons daarna wel de mogelijkheid de track daar volledig te vernieuwen. Het idee is om o.a. gebruik te gaan maken van betongranulaat om de track daar ook de hele winterperiode door goed te houden. Werkzaamheden zullen dan in 2023 en/of 2024 gaan plaatsvinden.

Als de basis van de route hierna helemaal goed is, gaan we plannen maken voor het toevoegen van extra uitdagingen. Een mooie locatie daarvoor is het Bergbos.

In 2023 zal de route door de NTFU worden geïnspecteerd en een route-classificatie krijgen. Dit systeem werkt met de kleuren groen, blauw, rood en zwart, zoals bij ski-pistes.