Onderhoudsprojecten

Stichting MTB Lelystad is verantwoordelijk voor het onderhoud van de Lelystadse MTB route(s) en werkt samen met de terreineigenaren en andere gebruikers (ruiters) van de bossen aan verbeteringen en zonodig verlegging van de route. Op deze pagina vind je meer informatie over huidige en toekomstige projecten waarmee we de Lelystadse route(s) nog fraaier gaan maken.

Actuele projecten

In het Paardenbos / Overijsselse hout wordt momenteel in fases de track opgehoogd met beschikbaar gestelde grond van de Gemeente Lelystad. In samenwerking met Hoveniersbedrijf Klaassen worden de bochten opgehoogd en in een kom gelegd en komen er diverse bulten, pumptracks en springschansjes. Al het oude tuinhout is verwijderd en de kuilen zijn met beschikbare grond opgevuld.

In het Oostrandbos worden momenteel de houten hindernissen verwijderd. Deze zijn niet conform onze huidige maatstaven aangelegd en kunnen gevaar opleveren voor gebruikers. Bovendien zullen de tracks in het Oostrandbos worden verlegd en aangepast zoals hieronder beschreven.

In het Belevenissenbos – Zuigerplasbos gaan de hekovergangen vervangen worden, te beginnen op 8 oktober met de achterste. Verder zullen we enkele diepe, natte kuilen gaan overbruggen met north shores.

Geplande projecten

In samenwerking met Gemeente Lelystad en Stichting Paardenplatform Lelystad is er gekeken naar verbeteringen van de routes door het Jagersbos en het Oostrandbos. Door de MTB track wat te verleggen ontstaat er meer ruimte voor de ruiterroutes en zullen MTB-ers en paarden elkaar minder tegenkomen of paden hoeven te delen. Tevens zullen er nieuwe tracks door de bossen worden aangelegd om heen-en-weer MTB verkeer over dezelfde track te voorkomen. De werkzaamheden zullen in het najaar van 2022 en winter 2022/2023 gaan plaatsvinden.

In samenwerking met Stichting Belevenissenbos is er gekeken naar een alternatieve route voor de track die nu nog dwars door het Belevenissenbos tussen de twee hekovergangen loopt. Door de track naar de buitenkant van dit gebied te verleggen, kunnen we gebruik maken van de aanwezige hoogteverschillen en vermijden we het natte gedeelte en gevaarlijke situaties met gebruikers van het Belevenissenbos. Hiervoor zal er wel een nieuwe brug nodig zijn en daarom wordt dit idee tot 2024 in de ijskast gezet.

In het Gelderse Hout zal Staatsbosbeheer in het najaar van 2022 en voorjaar 2023 nog druk bezig zijn met houtkap. Daardoor zal de track door het Gelderse hout waarschijnlijk voor langere tijd worden afgesloten. Dat geeft ons daarna de mogelijkheid de track daar volledig te vernieuwen. Het idee is om o.a. gebruik te gaan maken van betongranulaat om de track daar ook de hele winterperiode door goed te houden. Werkzaamheden zullen dan in 2023 en/of 2024 gaan plaatsvinden.

Als de basis van de route hierna helemaal goed is, gaan we plannen maken voor het toevoegen van extra uitdagingen. Een mooie locatie daarvoor is het Bergbos.

In 2023 zal de route door de NTFU worden geïnspecteerd en een route-classificatie krijgen. Dit systeem werkt met de kleuren groen, blauw, rood en zwart, zoals bij ski-pistes.